Föreläsare

The Swedish Wealth Institute:
De bästa föreläsarna från hela världen

Hos Swedish Wealth Institute AB strävar vi efter att ge människor över hela världen möjlighet att uppnå sitt fulla potential och skapa extraordinära framgångar i alla aspekter av sina liv. Genom strategiska partnerskap med välrenommerade tankeledare och organisationer har vi lyckats föra fram transformativa lärdomar, strategier och verktyg till de som strävar efter personlig och ekonomisk tillväxt. Låt oss ta en närmare titt på våra samarbeten med Tony Robbins, Robert och Kim Kiyosaki, Industry Rockstar och Randi Zuckerberg, och förstå varför Swedish Wealth Institute är dedikerat till att sprida dessa lärdomar över hela världen.

Tony Robbins: Unleash the Power Within

Vårt långvariga partnerskap med Tony Robbins har varit avgörande för att ge otaliga individer möjligheten att utforska sina inre resurser och frigöra sin personliga kraft. Genom gripande evenemang och program har Robbins inspirerat deltagarna att bryta igenom begränsningar och uppnå extraordinära resultat genom sina insikter om tankesätt, topprestanda och skapande av välstånd. Swedish Wealth Institute är stolta över att samarbeta med Tony Robbins för att erbjuda hans livsförändrande evenemang till en publik i Birmingham och bortom, och därmed hjälpa människor att förändra sina liv och skapa varaktig framgång.

Robert och Kim Kiyosaki: Byggande av välstånd och ekonomiskt oberoende

Samarbetet mellan Swedish Wealth Institute och Robert och Kim Kiyosaki fokuserar på att stärka individer genom finansiell utbildning och strategier för förmögenhetsbyggande. Robert Kiyosakis genombrytande insikter om finansiell intelligens och investeringar, som han delar med sig av i sin bästsäljande bok ”Rich Dad Poor Dad”, har revolutionerat människors syn på pengar. Kim Kiyosakis engagemang för att stärka kvinnor inom finansvärlden har varit en inspiration för blivande kvinnliga entreprenörer. Genom att samarbeta med Kiyosakis har vi kunnat förmedla deras ovärderliga kunskaper och lärdomar till individer, och hjälpt dem att bygga upp välstånd, uppnå ekonomiskt oberoende och skapa en blomstrande framtid.

Industry Rockstar: Banbrytande utbildning inom entreprenörskap

Vårt partnerskap med Industry Rockstar, grundat av Kane Minkus, har gjort det möjligt för oss att erbjuda individer banbrytande utbildning och strategier inom entreprenörskap. Med sin expertis inom AI, marknadsföringsteknik, NLP och finansiering har Industry Rockstar gett blivande entreprenörer möjlighet att blomstra i dagens snabbrörliga affärsvärld. Genom vårt samarbete har vi skapat en miljö där människor kan lära av de bästa, utveckla praktiska färdigheter och odla rätt tankesätt för att lyckas som entreprenörer.

Randi Zuckerberg – En resa genom entreprenörskapet i Silicon Valley

Vår samverkan med Randi Zuckerberg har varit dedikerad till att ge människor insikter i entreprenörskapet i Silicon Valley, epicentret för teknisk innovation och obegränsade möjligheter. Randis egna erfarenheter och expertis som teknikentreprenör har varit ovärderliga för dem som önskar navigera framgångsrikt i den konkurrensutsatta teknikbranschen. Vid vårt Empowered Women-evenemang inspirerade Randi deltagarna att omfamna innovation, samarbete och nätverkande – nycklarna till att skapa sina egna framgångsrika vägar.

Swedish Wealth Institute har åtagit sig att sprida dessa lärdomar till människor över hela världen eftersom vi tror att alla förtjänar möjligheten att förverkliga sin fulla potential och leva ett liv i överflöd. Genom att samarbeta med ledande tankesmedjor och organisationer strävar vi efter att ge individer den kunskap, de verktyg och de strategier de behöver för att övervinna begränsningar, uppnå personlig och ekonomisk framgång samt göra meningsfulla avtryck i sina egna och andras liv.

Med våra partnerskap strävar vi efter att överbrygga klyftan mellan drömmar och verklighet, och erbjuda människor möjligheten att ta kontroll över sina egna öden och leva livet på sina egna villkor. Swedish Wealth Institute arbetar oförtröttligt för att föra dessa transformerande lärdomar till människor över hela världen, övertygade om att med rätt kunskap, rätt mindset och rätt stöd kan vem som helst uppnå storhet.

Genom våra samarbeten med Tony Robbins, Robert och Kim Kiyosaki, Industry Rockstar och Randi Zuckerberg har vi gjort det möjligt att sprida livsförändrande lärdomar, strategier och inspiration till människor över hela världen. Genom att ge individer möjlighet att utnyttja sin personliga kraft, bygga ekonomiskt välstånd, bemästra entreprenörskap och navigera den snabbrörliga affärsvärlden har Swedish Wealth Institute förbundit sig att hjälpa människor att förverkliga sin fulla potential och skapa extraordinära liv fyllda med överflöd och framgång.