Veronica Sosa

Veronica Sosa är en framgångsrik företagare, entreprenör, internationell talare och författare som äger flera framgångsrika företag. Hon är också en internationell affärs- och självutvecklings coach och författare som lär andra hur man skapar “klarhet” i sitt personliga och professionella liv för att uppnå framgång utan förvirring.

Veronicas framgång – samt framgångarna som de personer som hon har inspirerat – har lett till att hon har blivit en eftertraktad internationell talare, vilket i sin tur ger henne möjligheten att kunna påverka livet för såväl de som är som de som vill vara framgångsrika entreprenörer eller professionella.

Veronica är djupt engagerad i att ge kvinnor bättre liv och återupptäcka sig själva. Hon är expert på marknadsföring och branding och lär kvinnor vikten av att branda sig själva och bli sina egna, personliga och starka varumärken.

Veronica kommer att dela sina visioner med dig och lära dig hur du kan expandera ditt företag som aldrig tidigare!

Veronica Sosa Stockholm

Veronica Sosa kan anlitas som föreläsare, talare, moderator och konferencier i Stockholm.

Veronica Sosa Sverige

Veronica Sosa kan anlitas som föreläsare, talare, moderator och konferencier runt om i Sverige.

Veronica Sosa Böcker

Veronica Sosa är en av författarna till:

  • Today’s Inspired Leader:
    Stories of Community, Impact and Legacy
  • From Fed Up to Fabulous:
    Real stories to inspire and unite women worldwide
Veronica Sosa
top