Mirela Sula

Mirela Sula är författare, internationell talare, journalist, förläggare, tränare och psykolog. Hon har arbetat inom media och publicerat under de senaste 15 åren. Hon har skapat Migrant Woman Platform, och är chefredaktör för tidningen Global Woman.co i London.

2014 valdes Mirela som en av tio Women Entrepreneur Leaders for Women’s Entrepreneurship Day av ICSB och 2015 tilldelades hon “Inspiration Award for Women”.

Mirela Sula Stockholm

Mirela Sula kan anlitas som föreläsare, talare, moderator och konferencier i Stockholm.

Mirela Sula Sverige

Mirela Sula kan anlitas som föreläsare, talare, moderator och konferencier runt om i Sverige.

Mirela Sula Böcker, urval

  • Don’t Let Your Mind Go:
    Be in Charge of Your Thoughts
Mirela Sula
top