Marco Passanante

Marco Passanante är fotbollsspelaren, som efter avslutad karriär började arbeta för en tidning. Han insåg dock snabbt att det daglig slitet i ekkorhjulet inte riktigt var hans melodi och i tjugofemårsålder så påbörjade han därför sin resa som entreprenör i stället.
Marco har byggt upp en internationell försäljningsorganisation med över 10 000 säljare. Han tränar personligen människor i Europa, Nordamerika och Asien och han vet vad som skiljer de framgångsrika från misslyckade.

Marco är en dynamisk talare som levererar sitt budskap med passion och djup övertygelse.

Han kommer att dela med dig hur du bygger upp din långsiktiga framgång.

Marco Passanante Stockholm

Marco Passanante kan anlitas som föreläsare, talare, moderator och konferencier i Stockholm.

Marco Passanante Sverige

Marco Passanante kan anlitas som föreläsare, talare, moderator och konferencier runt om i Sverige.

Marco Passanante Böcker

Inga publikationer för närvarande.

Marco Passante
top