Konferencier

Kontakta oss för att boka en konferencier!

  Konferencier - eller moderator? Vi hjälper dig att reda ut begreppen!

  Konferencier eller moderator? Ibland så är det inte lätt att veta vilket det är som du egentligen behöver. Låt oss därför börja med att reda ut begreppen för att hjälpa dig avgöra vad och vem det är som du egentligen behöver.

  • Vad gör en moderator?
  • Vad gör en konferencier?
  • Och vad är skillnaden?

  Vad gör en moderator egentligen och vad gör konferencier?

  Vad gör egentligen en moderator?

  • En moderator är länken mellan arrangören, talarna och publiken. Moderatorn leder olika former av samtal och diskussioner på ett lugnt och sakligt sätt.
  • Moderatorn leder olika typer av olika former av samtal och diskussioner under konferensen och ser till att dessa hålls lugna och sakliga. Moderatorn ställer frågor till deltagarna i paneldiskussioner och ser till att alla får tillfälle att prata.
  • Moderatorn för ett seminarium eller konferens skall se till att syftet med arrangemanget är tydligt och att målen uppnås - vare sig det är ett specifikt budskap som skall kommuniceras, ny kunskap som skall läras ut eller en teamkänsla skall skapas. Det gäller också att göra det på ett intressant sätt – att skapa rätt energi i rummet och se till att deltagarnas intresse bibehålls genom hela konferensen. Och, inte att förglömma, att publiken har kul under tiden.

  Vad gör egentligen en konferencier?

  • En konferencier är oftast mer lik en programledare och presenterar något för en publik. Det kan t.ex. vara under större konferenser eller musikframträdande. Ibland kan en konferencier då kallas värd – eller värdinna – istället.
  • Konferenciern för konferensen framåt och ser till att hålla publiken i rätt sinnestämning. Konferenciern ser också till att publiken känner sig välkomna och får relevant information, och att hålltider följs.
  • För en konferencier så handlar det mer om att presentera medverkande i konferensen än att leda diskussioner. Hur detta skall göras bestäms mellan arrangören och konferenciern. Självfallet så behöver också en konferencier vara väl insatt i ämnet för konferensen så att presentationerna sker på ett korrekt och
  • proffesionellt
  • sätt. Men det är också, om det är lämpligt, viktigt att det sker på ett roligt och intresseväckande sätt.
  • En konferenciers jobb är, eller anses, vara något ”lättare” än en moderators mer kunskapsintensiva uppdrag då det i regel inte krävs lika mycket kunskap i ämnet eller att man behöver vara lika påläst inom ämnet.

  Vad behöver du till ditt event?
  En konferencier eller moderator?

  På din konferens så behöver du kanske antingen en moderator eller en konferencier - men ibland så kan du faktiskt behöva både och. Konferenciern tar då hand om själva presentationerna och för konferensen framot medan moderatorn tar hand om paneldiskussionerna. Det blir då också mer variation för publiken, speciellt om det är en lång och intensiv dag.

  Om t.ex. flera olika, komplicerade ämnen skall diskuteras så behövs kanske t.o.m. flera olika moderatorer som är väl instta inom sina olika områden som en konferencier som kan presentera alla olika ämnen på ett kompetent sätt.

  Tänk noga igenom ert program. Allt hänger på hur det är utfrormat

  • Är det frågor eller ämnen som skall diskuteras på scenen?
  • Skall det hållas en eller flera paneldebatter?
  • Hur många deltagare skall det vara i panelen/de olika panelerna?
  • Räcker det t.ex. med att någon presenterar och tackar talarna som kommer upp på scenen?

  Här på Swedish Wealth Institute så har vi har såväl moderatorer som konferencierer, med ensamrätt för Sverige, så oavsett vilket du än behöver så kan vi hjälpa dig att finna rätt person för ditt event. Eller rätt personer.

   

  Vi har ett stort utbud av konferencierer, för alla tillfällen

  Vi här på Swedish Wealth Institute har engagerat en rad namnkunniga, internationellt ansedda konferencierer med ensamrätt för Sverige. Så när du vill boka en konferencier eller programledare till ditt event, din kickoff eller din konferens, så har du definitivt kommit rätt.

  Visste du för övrigt att den engelska benämningen för konferencierer är Master of ceremonies (MC)?

  Ibland så används även begreppet konferencier (vilket då avser en kvinnlig konferencier).

  Men, bortsett från de detaljerna, så hjälper vi dig att finna rätt konferencier till ditt event. Vi har ett stort och djupgående engagemang, är lyhörda och har såväl kunskapen som erfarenheten, och vi ger snabb service. Låt oss hjälpa dig hitta rätt konferencierer eller moderator till ert nästa evenemang.

   

  Ska du hålla ett event och behöver en konferencier?

  Kontakta gärna oss så hjälper vi dig att finna rätt konferencier.

   

  top