Eric Edmeades

Entreprenörskap

Eric Edmeades har ägnat sig åt de senaste 20 åren åt att starta, köpta, sälja företag i flera olika länder. Eric äger – eller har ägt – företag inom data capture, field service, wireless networking, events management, high fidelity medical simulation and Hollywood special effects (där hans företag arbetade med blockbuster-filmer, inklusive James Camerons banbrytande Avatar, Neill Blomkamps Elysium samt filmer inom Iron Man, Transformers och Pirates of the Caribbean franchises).

Strategisk rådgivare och Keynote Speaker

Eric har tillbringat över 10 000 timmar på scen och talat i över 20 länder runt om i världen. Eric talar regelbundet vid affärs-, marknadsförings- och teknikkonferenser, filmfestivaler samt olika slags företagsengagemang. Han håller även pro bono tal och konsulterar för t.ex. ideella organisationer och skolor.

Extraordinary Living

Eric anses som en av de mest effektiva affärs- och personliga mentorerna i världen. Hans liv är en återspegling av de resultat han skapar för andra och som en långvarig student med extraordinary living så är han mycket bra på såväl att inspirera och stärka människor till att våga leva engagerande, roliga och givande liv.

Champion of Health and Self Care

Eric är en av pionjärerna i den kommande matrevolutionen. Som grundare av WildFit så brinner Eric för att hjälpa människor, och särskilt barn, att uppnå och uppleva riktigt god hälsa.

Sedan Eric 1991 personligen upplevde en drastisk hälsoförbättring så har han sedan dess forskat inom områden så som människors hälsa, evolutionärbiologi och mänsklig historia. Idag är Eric djupt engagerad i att hjälpa människor att uppnå en strålande hälsa och inspirera dem att ta ett större ansvar för sin egen hälsa och sina egna liv.

Dedikerad make och far

Eric är stolt far och gillar att debattera politik, hälsa och musikens fördelar med sin Han är gift med Elise och delar nu sin tid mellan att vara hemma och turnerar runt om i världen och arbeta för att inspirera och stäka människor, företag och regeringar till att uppnå stordåd.

Hans filosofi är att livet är viktigt och att det är meningen att vi skall njuta av vår tid i livet.

Eric Edmeades Stockholm

Eric Edmeades kan anlitas som föreläsare, talare, moderator och konferencier i Stockholm.

Eric Edmeades Sverige

Eric Edmeades kan anlitas som föreläsare, talare, moderator och konferencier runt om i Sverige.

Eric Edmeades Böcker

  • The Stage Effect:
    The Most Powerful Method of Influence and How You Can Use it to Create an Unfair Advantage and Attract Incredible Opportunities

Web: https://ericedmeades.com

Eric Edmeades
top