Dr. Steven Maranville

Dr. Steven Maranville har i 30 år varit chef för Maranville Enterprises, ett professionellt tjänsteföretag med huvudkontor i Salt Lake City, Utah, USA. Även om Dr. Maranville idag är helt blind, så lär han företagsledare världen över att våga satsa med vision.

”Today, while totally blind, I teach business leaders how to Venture with Vision!”

Dr. Steven Maranville är känd som Startup Unicorn Trainer.

  • Dr. Maranville har en Ph.D. in Business Administration with specializations in Entrepreneurship, Strategic Management, and Organizational Transformation

”My calling is to be a catalyst for the global entrepreneurship ecosystem by being a Business Advisor to entrepreneurs or a Keynote Speaker at entrepreneur events.”

  • Har du ett affärsproblem?
  • Ser du en oväntad affärsmöjlighet?
  • Har du ett djärvt mål för dina satsningar?

Ibland så är affärsvärlden ett slagfält, där krutdimmorna ligger lika tjocka som dimmorna vid Lützen. För att navigera rätt mellan stridslinjerna så kan du behöva en erfaren guide vid den sida. Jag har karta, kompass och gott mod – låt oss satsa på visioner för att vinna!

Dr. Maranville uppnår sitt uppdrag att lära företagsledare världen över att våga satsa med vision på tre sätt:

Affärsrådgivning:

Jag maximerar prestandan av entreprenörsuppdrag som t.ex. startups och andra satsningar genom att skapa anpassade strategier och organisationer.

  • Behöver din verksamhet en konkurrensfördel?

Fortbildning för chefer, företagsledare och entreprenörer:

Jag undervisar entreprenörer, chefer och ledare – enskilt eller i team – och rusta dem med den affärsförmåga och det skarpsinne som de behöver för att kunna leda internationella företag i världsklass in i framtiden.

  • Behöver du förbättra ditt ledarskap?

Bolagsstyrning:

Som styrelseordförande eller styrelseledamot för privata och offentliga bolagsstyrelser så bidrar jag till att höja nivån på såväl de strategiska samtalen som den strategiska kompetensen.

  • Behöver du en styrelseledamot med strategisk inblick?

Lärande organisationer

Dr. Steven Maranville betraktar företag som lärandeorganisationer. Han har valt att dedicera sin kompetens och hela sitt yrkesverksamma liv till studier av företag, och därigenom så har han hjälpt många företag att maximera affärsutveckling genom att utveckla organisationens lärande kapacitet. Med utgångspunkt från sin forskning så hävdar han att de organisationer som lär sig mest och snabbast är de som får och bäst förmår bibehålla konkurrensfördelar.

Dr. Maranville har publicerat över 30 verk och levererat över 100 professionella presentationer till företag och akademiker inom områden och affärstrender såsom entreprenörskap, affärsstrategi, organisationsförändring, ledarskap och självklart hur man ska satsa på sin vision.

Dr. Steven Maranville Stockholm

Dr. Steven Maranville kan anlitas som föreläsare, talare, moderator och konferencier i Stockholm.

Dr. Steven Maranville Sverige

Dr. Steven Maranville kan anlitas som föreläsare, talare, moderator och konferencier runt om i Sverige.

Dr. Steven Maranville Böcker

1st principles of change

Dr. Steven Maranville
top